– Aktualności

 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jest to jedna z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego, zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. W jego obchody włączyła się także nasza szkoła. Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS. Odbył się we współpracy z Powiatową Stacją …

4 listopada 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyły się rejonowe eliminacje konkursu poezji religijnej w ramach polsko - czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Była to już XXVIII edycja tego konkursu, odbywająca się pod honorowym patronatem marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy I-ej Technikum …

Uczennice klasy pierwszej technikum weterynarii ZSCKR w Bożkowie w ramach zajęć pozalekcyjnych zaangażowały się w kampanię społeczną Ministerstwa Klimatu i Środowisko pod hasłem ,,Oszczędzamy energię”. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole. W ramach kampanii podjęto …

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna ZSCKR w Bożkowie informuje, że do 05.12.2022 r. należy złożyć wniosek dotyczący świadczenia rzeczowego lub ekwiwalentu pieniężnego w zamian tego świadczenia na święta.

Back to top