1. Jeżeli jesteś uczniem ostatniej klasy danego typu szkoły do 30 września 2022 r. składasz deklarację wstępną. Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej do7 lutego 2023 r.
  2. Absolwenci z lat poprzednich deklarację składają najpóźniej do 7 lutego 2023 r.