TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2023  – DO 15 WRZEŚNIA 2022 r.