DYREKTOR:  mgr Józef Kochniarczyk

WICEDYREKTOR:  mgr Grażyna Wacławik

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO:  mgr inż. Kamil Kud