Jest to szkoła wielozawodowa. Kształcimy w wybranych kierunkach:

Piekarz, cukiernik, kucharz, wędliniarz, ogrodnik,

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca ryb, rybak śródlądowy, jeździec, pszczelarz, rolnik